Hỏi và đáp: Có thể chuyển đổi đất hoa màu sang đất ở được không?

345
Hỏi và đáp: Có thể chuyển đổi đất hoa màu sang đất ở được không?

Gia đình tôi có một mảnh đất được sử dụng vào mục đích nông nghiệp từ năm 1995. Đến năm 2014, do gia đình có nhu cầu, nên chúng tôi đã xây dựng nhà để ở trên chính mảnh đất này. Mảnh đất này được sử dụng như nhà ở từ thời điểm đó đến nay. Đến nay tôi được biết việc xây nhà phải được xây trên đất ở. Vậy xin hỏi, chúng tôi có thể chuyển đổi đất hoa màu sang đất ở có được không? Và nếu hợp pháp thì thủ tục chuyển đổi như thế nào?

Câu trả lời của chuyên gia

Đất hoa màu là đất nông nghiệp, đất ở là đất phi nông nghiệp. Theo quy định của pháp luật, khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở. Thì phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải đảm bảo:

– Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Trong trường hợp này bạn có quyền chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp theo quy định. Về thủ tục thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở. Phải được tiến hành theo quy định của Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Cụ thể:

Thủ tục chuẩn bị hồ sơ

Căn cứ tại Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, gồm:

– Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01.

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ. Thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo. Và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Thủ tục chuẩn bị hồ sơ

Xử lý, giải quyết yêu cầu

– Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ. Xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.

– Hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

– Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

– Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

– Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Về việc trả kết quả

Phòng Tài nguyên và Môi trường trao quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân. Sau khi cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Thời gian thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

– Không quá 15 ngày (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất).

– Không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

Chuyển đất hoa màu sang đất ở mất bao nhiêu tiền?

Theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, khi chuyển từ đất vườn sang đất ở có thể xảy ra 02 trường hợp và tiền sử dụng đất ở mỗi trường hợp là khác nhau.

Chuyển đất hoa màu sang đất ở mất bao nhiêu tiền?

Trường hợp 1: Chuyển từ đất vườn trong cùng thửa đất có nhà ở

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch. Giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp. Tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trong trường hợp sau:

– Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư. Không được công nhận là đất ở theo quy định tại khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai 2013 sang làm đất ở.

– Chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền. Hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01/7/2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở.

Để dễ hiểu hơn, chúng tôi đã khái quát thành công thức tính tiền sử dụng đất như sau. Tiền sử dụng đất phải nộp = 50% x (Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở – Tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp)

Trường hợp 1: Chuyển từ đất vườn trong cùng thửa đất có nhà ở

Trường hợp 2: Chuyển từ đất hoa màu sang đất ở

Nếu đất vườn là đất trồng cây hàng năm hoặc cây lâu năm. Thì tiền sử dụng đất được tính theo điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP.

Khi hộ gia đình, cá nhân chuyển đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở. Thì số tiền phải nộp xác định như sau. Tiền sử dụng đất phải nộp = Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở – Tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp

Mặc dù có cách tính như trên nhưng để tính được số tiền sử dụng đất. Thì người dân phải biết giá đất theo Bảng giá đất, địa chỉ thửa đất, vị trí thửa đất.

Xem thêm những bài viết cùng chuyên mục tại: Tư vấn hỏi đáp.

Nguồn: cafeland.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *